تی‌آرتی؛ برنده جایزه امی

 

تی‌آرتی، شایسته دریافت برنده جایزه امی، معتبرترین جایزه بخش تلویزیون شناخته شد