پرفسور کلی اینبار خانواده گی در مصاحبه شرکت کردند

 

ورود بچه های پرفسور رابرت کلی که چندی پیش از منزلش در پخش زنده بی بی سی شرکت کرد، به اتاقی که وی در آن مشغول مصاحبه بود، در شبکه های اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گرفته بود. 

پرفسور رابرت کلی اینبار از اتاق خانه اش به همراه اعضای خانواده در برنامه پخش زنده شرکت کرده و آن لحظات را بازگو کرد.