مصاحبه با کارگردان فیلم زرد برنده فستیوال فیلم‌های بشردوستانه تی ار تی ورلد

مصاحبه با کارگردان فیلم زرد برنده فستیوال فیلم‌های بشردوستانه تی ار تی ورلد