مراسم اهدای جوایز تی آر تی وورلد سیتیزن

جوایز تی آر تی وورلد سیتیزن طی مراسمی باشکوه به صاحبانشان اهدا شد