کوش آداسی ترکیه مرکز کشتی های لوکس تفریحی جهان

کوش آداسی استان آیدن ترکیه یکی از مهمترین مرکز کشتی های مجلل تفریحی جهان بشمار می رود.

در ماههای بین ژانویه الی ژوئن 131 کشتی تفریحی به 15 بندر ترکیه سر زدند. 

توریستهایی که از 51 کشور در طول این مدت به کوش آداسی ترکیه آمدند؛ در اماکن مختلف خرید و فروش کرده ، از شهر تاریخی افز ، خانه حضرت مریم و قصبه شیرینجه دیدن کردند.