حکایت کودتای نافرجام 15 جولای به هفت زبان

کودتای نافرجام 15 جولای را در 7 زبان حکایت کردند. 

اقدام ساختار دولت موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن به ترتیب کودتا در 15 جولای، در کلیبی که از سوی ادراه کل آموزش استان مرسین آماده شده، در هفت زبان روایت شد.