فستیوال قهوه در استانبول

از جشنواره قهوه در یک پارک نزدیک به مرکز فرهنگی و سرگرمی در استانبول بطور بی سابقه ایی استقبال شد .