چرا به ترکیه مهاجرت کردم؟

زندگی در کشوری دیگر هیجان‌آور به نظر می‌رسد ولی قبل از مهاجرت به چه نکاتی باید توجه داشت؟