آزمایشات واکسن کروناویروس به مرحله نهایی نزدیک می‌شود

آزمایشات برای تولید واکسن کروناویروس در جهان به مرحله پایانی نزدیک می‌شود