آگهی روز جهانی تلویزیون

اتحادیه ناشران اروپا بمناسبت 21 ام نوامبر روز جهانی تلویزیون یک آگهی پخش کرد.