عواقب علاقه به نوازش مار

این تصاویر متعلق به ایالت آلاباما واقع در جنوب شرقی ایالات متحده امریکا میباشد.  زن مسن که متوجه یک مار در حیاط خانه اش شد، سعی در گرفتن ویدئو از این مار را گرفت. این زن که سعی کرد به مار دست بزند، مورد حمله مار قرار گرفت. در حالی که تلفن این زن به زمین افتاد، لحظات سختی برای وی سپری شد.