تظاهرات تغییرات آب و هوا در مقابل کاخ سفید

مردم امریکا برای اعتراض به خروج امریکا از توافقنامه تغییرات آب و هوایی پاریس، در مقابل کاخ سفید جمع شدند.