سقوط هواپیمای ترابری نظامی در روسیه

در روسیه هواپیمای ترابری نظامی نوع İl-112V در حین پرواز آموزشی در منطقه مسکو سقوط کرد.

در بیانیه شرکت هواپیمایی متحد روسیه (OAK) آمده است که این حادثه در حین پرواز آموزشی رخ داده و تحقیقات در مورد این حادثه آغاز شد.

در مورد وجود کشته یا زخمی در نتیجه این حادثه اطلاعاتی در دست نیست.