سانحه قطار در هندوستان

در نتیجه خارج شدن قطار مسافربری از ریل در ایالت آندرا پرداش هندوستان که هر سال 15 هزار نفر در اثر تصادف قطار در آن کشته می شوند، 36 نفر جان باختند.