"شیطان آتش" پدیده ای نادر در پرتغال

در حالی که پرتغال با آتش سوزی های جنگلی دست و پنجه نرم می کند، "شیطان آتش" یک نوع  گردباد آتش که پدیده ای نادر است، مشاهده  شد. 

شیطان های آتش زمانی که شعله ها در میان گرد و خاک و باد قرار می گیرند بوجود می آید. هزار مامور آتش نشانی برای مهار آتش سوزی های جنگلی در سطح کشور فعالیت می کنند. 

پرتغال در سال جاری به  علت خشکسالی با آتش سوزی های جنگلی روبروست.