شمار قربانیان آتش سوزی در کالیفرنیا به 40 نفر رسید