نجات موشی که به درب چاه فاضلاب گیر کرده بود

موش چاقی که در درب یک چاه فاضلاب در آلمان گیر کرده بود از سوی مامورین آتش نشانی نجات داده شد. 


برچسب ها: آلمان , فاضلاب , موش