نجات کشتی تانکر نفت کش

کشتی تانکر نفت کش "گلوری آمستردام"، به دلیل طوفانی که به میان امده بود در نزدیکی جزیره لانگوگ به گل نشست. پس از یک هفته تلاش، این کشتی به آبهای آزاد کشیده شد. 

از احتمال نشت نفت به دریا از ین کشتی 2000 تنی، ابراز نگرانی میگردید ولی هیچ فنتی از این کشتی نشت نکرد.