انفجار انبار مهمات در اوکراین

در یک انبار مهمات نظامی در 270 کیلومتری غرب کیلومتری واقع در مرکز اوکراین انفجار رخ داد. 

بعلت آتش سوزی ناشی از انفجار در یک انبار مهمات در منطقه کالینوفکا در استان ونتسیا در اکراین حدود 30 هزار نفر از منطقه تخلیه شدند.

نخست وزیر اوکراین در پی انفجارهای واقع در منطقه بررسی هایی انجام داده و اعلام داشت که در پشت پرده این حادثه نیروهای خارجی قرار دارند.