معطل ماندن نوزادان رحمهای اجاره ای در اوکراین به دلیل پاندمی کرونا

حدود ۱۰۰ نوزاد متولد شده از مادران صاحب رحم اجاره ای در اوکراین به دلیل پاندمی کرونا و ممنوعیت سفر به خارج از کشور، هنوز به والدین بیولوژیک خود تحویل داده نشده اند.