کتک کاری و جنجال در پارلمان تایوان

در پارلمان تایوان در خلال جلسه برنامه ریزی بودجه طرح توسعه زیرساختی، بحث و جدل رخ داد. 

اعضای حزب حاکم و مخالف به جان هم افتاده و به روی هم آب انداختند. 

 


برچسب ها: تایوان , پارلمان , مجلس