احترام مردم مکزیک به فیدل کاسترو

مردم مکزیک با تجمع در مقابل سفارت کوبا در مکزیک مراتب احترام خود را را به فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا نشان دادند.