درخواست اتحادیه اروپا از اسرائیل برای دسترسی مردم غزه به کمک‌های بشردوستانه

درخواست اتحادیه اروپا از اسرائیل برای دسترسی مردم غزه به کمک‌های بشردوستانه