آتش‌سوزی در کالیفرنیا و تخلیه خانه‌ها

آتش سوزی کالیفرنیا موجب اعلام دستور تخلیه شد

مقامات می گویند آتش سوزی شدید جنگلی در ایالت کالیفرنیای آمریکا به یکی از بزرگ ترین آتش سوزی های سال تبدیل شده است که باعث هزاران دستور تخلیه و قطع برق بیش از 2000 خانه و کسب و کار شده است.