آتش سوزی‌های کلرادو صدها خانه را سوزاند و سبب تخلیه هزاران نفر شد

 

هزاران نفر پس از آتش‌سوزی در ایالت کلرادوی آمریکا که صدها ساختمان را ویران کرد و آسمان را با دود نارنجی در بخش‌هایی از این ایالت پوشاند، از شهرها تخلیه شدند. فرماندار کلرادو در این منطقه وضعیت فوق العاده اعلام کرد.