آتش سوزی در کلیسای نوتردام پس از 8 ساعت مهار شد

آتش سوزی در کلیسای نوتردام پس از 8 ساعت مهار شد