آمریکا می‌گوید جت روسی یک پهپاد آمریکایی را بر فراز دریای سیاه سرنگون کرد

آمریکا می‌گوید جت روسی یک پهپاد آمریکایی را بر فراز دریای سیاه سرنگون کرد