ستاره‌های درخشان موزه‌ها، گشت و گذار در موزه تاریخ علوم و تکنولوژی اسلامی

در برنامه امروز به گشت و گذار در موزه تاریخ علوم و تکنولوژی اسلامی خواهیم پرداخت.