ستاره‌های درخشان موزه‌ها- گشت و گذار در موزه حلبلی‌باغچه شانلی‌اورفا

در برنامه امروز به گردش در موزه موزائیک حلبلی‌باغچه شانلی‌اورفا خواهیم پرداخت.