ستاره‌های درخشان موزه‌ها، گشت و گذار در موزه باستان‌شناسی اسکی‌شهیر

در برنامه امروز در موزه باستان‌شناسی اسکی‌شهیر با معماری مدرن و آثار بینظیرش به گشت و گذار خواهیم پرداخت.