ستاره های درخشان موزه‌ها، گشت و گذار در موزه افس

در برنامه امروز به گشت و گذار در موزه افس خواهیم پرداخت.