ستاره های درخشان موزه ها؛ گشت و گذار در موزه ترویا

در این قسمت از سری برنامه های ستاره های درخشان موزه ها، در موزه ترویا، تونل هنر و تاریخی که افاسنه ها را به حقیقت و گذشته را به آینده وصل میکند به گردش خواهیم پرداخت.