ستاره های درخشان موزه ها؛ گشت و گذار در موزه آثار ترک- اسلام

در این قسمت از برنامه ستاره درخشان موزه ها، از موزه آثار ترک- اسلام (آخرین موزه تاسیس شده در دوران دولت عثمانی) که در سال 1914 با نام اوقاف اسلامیه در مجتمع مسجد سلیمانیه آغاز به خدمت کرده دیدن خواهیم کرد.