ارزیابیهای فنی نهایی با روسیه در خصوص سیستم دفاع هوایی S-400

هدف ترکیه، توسعه سیستمهای خود میباشد

754943
ارزیابیهای فنی نهایی با روسیه در خصوص  سیستم دفاع هوایی S-400

فیکری ایشیک وزیر دفاع ملی ترکیه، ابراز داشت که در رابطه با سیستم دفاع هوایی S-400، به همراه روسیه، ارزیابیهای فنی آخر را انجام داده اند.

ایشیک، ضمن پاسخ به سوالات خبرنگاران در مجلس ملی کبیر ترکیه، اظهار داشت، از این پس به نقطه تصمیم سیاسی خواهیم رسید.

وی ضمن تاکید بر اینکه به عنوان ترکیه، هدفشان توسعه سیستمهای خود میباشد، اعلام داشت که برنامه مرتبط با این موضوع را نیز آغاز کرده ایم.

وزیر دفاع ملی ترکیه با اظهار اینکه شرکتهای غربی خواستار همکاری با ترکیه در این رابطه میباشند، اعلام داشت که فردا در نمایشگاه هوا و فضانوردی فرانسه در شهر پاریس شرکت خواهد کرد و در آنجا دیدارهایی با شرکتها انجام خواهد داد.

ایشیک وزیر دفاع ملی ترکیه، در سوالی مبنی بر اینکه توسعه سیستم از سوی خود ترکیه، دیدارهای مرتبط با S-400 را به چه شکلی تحت تاثیر قرار خواهد داد، گفت: "S-400 ها نیاز فوری ما میباشند."خبرهای مرتبط