دیدار و گفت‌وگوی روسای مجلس ترکیه و قزاقستان

روسای مجل ترکیه و قزاقستان پیرامون موضوعات همکاری در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، آموزشی و فرهنگی رایزنی کردند

2141915
دیدار و گفت‌وگوی روسای مجلس ترکیه و قزاقستان

نعمان کورتولموش رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه با اشاره براینکه، وارد دوره‌ای شده‌ایم که همکاری  بین جهان ترک در هر زمینه بسیار مهم‌تر از دیروز است، اظهار داشت، ما باید دوش به دوش کنار هم باشیم و به سمت اهداف مشترک حرکت کنیم.

نعمان کورتولموش رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه با یرلان کوشانوف رئیس مجلس قزاقستان در آستانه پایتخت این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار موضوعات همکاری در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، آموزشی و فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کورتولموش با بیان اینکه، مایل به همکاری در زمینه زبان، فرهنگ و میراث تاریخی مشترک هستند که در آینده جهان ترک را به هم نزدیکتر کند، گفت، به همین دلیل، ما می‌دانیم که انستیتوی یونس امره بسیار کارآمد است. وجود این انستیتو در قزاقستان، دو کشور را بسیار سریعتر به هم نزدیک می کند.

کورتولموش با تاکید براینکه، در دوره آینده، جهان از دنیای تک قطبی به دنیای چند قطبی در حال حرکت کرده و دردهای این امر در حال تجربه شدن است، گفت، بنابراین، اینجا، به ویژه بین شرق و غرب; جهان ترک با جمعیتی نزدیک به 300 میلیون نفر در یک جغرافیای بسیار گسترده پراکنده شده است، در جایی که در یک طرف چین، طرف دیگر روسیه، اروپا، قفقاز و سایر کشورهای آسیایی قرار دارند. وحدت و همبستگی بین خود، هم به توسعه و استقرار نظام جهانی چندجانبه کمک می‌کند و هم پشتوانه بزرگی برای صلح جهانی خواهد بود.خبرهای مرتبط