افزایش 27 درصدی ظرفیت مسافربری بین‌المللی خطوط هوایی ترکیه

شرکت ترکیش‌ایرلاینز علی‌رغم رکود رقبای خود با افزایش 27 درصدی ظرفیت مسافربری بین‌المللی در سال گذشته نسبت به سال 2019، یکی از خطوط هوایی پیشرو در این بخش بود.

2131092
افزایش 27 درصدی ظرفیت مسافربری بین‌المللی خطوط هوایی ترکیه

بهبود و پیشرفت سریع و چشمگیر صنعت هوانوردی ترکیه در مقایسه با رقبای خود پس از پاندمی کووید-19، باعث شد که به یک بازیگر غالب در بازار اروپا تبدیل شود.

بر اساس داده‌های اتحادیه بین‌المللی حمل و نقل هوایی، ظرفیت مسافر بین‌المللی جهانی در سال گذشته در مقایسه با سال 2019 (دوره همه‌گیری کرونا)، 12 درصد کاهش داشت.

اما شرکت ترکیش‌ایرلاینز با افزایش 27 درصدی ظرفیت مسافربری بین‌المللی در سال گذشته نسبت به سال 2019، یکی از خطوط هوایی پیشرو در این بخش بود.

ترکیه میانگین تعداد پروازهای روزانه در سال 2023 را با 16 درصد افزایش به 3 هزار و 26 پرواز رساند. بدین ترتیب به کشوری با بیشترین افزایش پرواز در اروپا تبدیل شد.

فرودگاه بین‌المللی استانبول به عنوان پرترددترین فرودگاه مسافری در اروپا اعلام و در بین فرودگاه‌های برتر جهان در ارتباط هاب قرار گرفت.خبرهای مرتبط