23 آوریل روز حاکمیت ملی و عید کودک در سراسر ترکیه جشن گرفته می‌شود

جشن‌های باشکوهی به مناسبت 23 آوریل روز حاکمیت ملی و عید کودک در سراسر ترکیه برگزار می‌شود

2130896
23 آوریل روز حاکمیت ملی و عید کودک در سراسر ترکیه جشن گرفته می‌شود

بزرگداشت 23 آوریل؛ روز حاکمیت ملی و عید کودک در سراسر ترکیه با برگزاری برنامه‌های متعدد در سراسر کشور جشن گرفته می‌شود.

امروز شهرداری تمام استان‌‌ها و محله‌ها، کوچه و خیابان‌ها را با پرچم ترکیه مزین کرده‌اند.

در بسیاری از مدارس کشور کودکان برنامه و نمایش‌های زیبایی برگزار می‌کنند.

گفتنی است، در تاریخ 23 آوریل سال 1920 مصطفی کمال آتاترک مجلس ملی کبیر ترکیه را تاسیس و این روز را به کودکان ترکیه و جهان هدیه کرد.خبرهای مرتبط