اردوغان نخست وزیر ویتنام را به حضور پذیرفت

این دیدار در مجتمع ریاست جمهوری در آنکارا بدون حضور منسوبین مطبوعاتی برگزار شد

2070522
اردوغان نخست وزیر ویتنام را به حضور پذیرفت

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، فام مین چین نخست وزیر ویتنام را به حضور پذیرفت. 

این دیدار در مجتمع ریاست جمهوری در آنکارا بدون حضور منسوبین مطبوعاتی برگزار شد.

 خبرهای مرتبط