ترکیه در سال گذشته در تولید سیمان در جایگاه نخست اروپا قرار گرفت

ظرفیت تولید سیمان ترکیه با دستیابی به 119 میلیون تن در سال 2022 در جایگاه نخست اروپا و پنجم جهان قرار گرفت و 50 درصد از صادرات در این زمینه به آمریکا انجام شد.

1965747
ترکیه در سال گذشته در تولید سیمان در جایگاه نخست اروپا قرار گرفت

 

فاتح یوجه‌لیک، رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان سیمان ترکیه اعلام کرد: ظرفیت تولید سیمان کشور در سال 2022 به سطح 119 میلیون تن رسید و کشورمان از لحاظ تولید هم اکنون در جایگاه نخست اروپا و پنجم جهان قرار دارد.

وی گفت: با این میزان هم برای نیازهای ترکیه و هم برای جهان از تولید سیمان کافی برخوردار هستیم.

یوجه‌لیک با اشاره به این که بیشترین میزان صادرات سیمان ترکیه به آمریکا و کشورهای خاورمیانه انجام می‌شود افزود: میزان صادرات ما به آمریکا در سال گذشته با افزایش 35 درصدی در سطح 9.8 میلیون تن قرار گرفت. با این حساب 50 درصد از صادرات ترکیه در این زمینه به آمریکا انجام شد.خبرهای مرتبط