بالاترین رکورد صادرات بخش کشاورزی در بازه دوماهه اول سال

بخش غلات، حبوبات ، دانه‌های روغنی و فرآورده‌های مربوطه با 1 میلیارد و 820 میلیون دلار پیشتاز صادرات حوزه کشاورزی شد

1956818
بالاترین رکورد صادرات بخش کشاورزی در بازه دوماهه اول سال

حجم صادرات بخش کشاورزی ترکیه طی 2 ماه اول سال 2023 با 2.7 درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بالغ بر 5 میلیارد و 434 میلیون دلار ثبت شده و رکورد بالاترین صادرات ماه‌های ژانویه تا فوریه در تمام دوران را شکست.

با این میزان، سهم بخش کشاورزی در کل صادرات ترکیه 16.2 درصد رقم خورد. همچنین 5 بخش از 10 بخش کشاورزی، رکورد صادرات را شکستند.

بخش غلات، حبوبات ، دانه‌های روغنی و فرآورده‌های مربوطه با 1 میلیارد و 820 میلیون دلار، میوه و سبزیجات تازه با 634 میلیون و 488 هزار دلار، زیتون و روغن زیتون با 201 میلیون و 220 هزار دلار، گیاهان زینتی و فرآورده‌های مربوطه با 30 میلیون و 146 هزار دلار و مبلمان، کاغذ و محصولات جنگلی نیز با 1 میلیارد و 204 میلیون دلار بیشترین صادرات ژانویه تا فوریه تمام دوران را به خود اختصاص دادند.

با نگاهی به صادرات بخش‌های رکورد شکن به تفکیک کشور در 2 ماهه اول 2023 غلات، حبوبات و دانه‌های روغنی به مبلغ 296 میلیون و 749 هزار دلار و مبلمان، کاغذ و محصولات جنگلی به مبلغ 129 میلیون و 180 هزار دلار صادرات ترکیه به عراق بوده است.

طی این بازه زمانی، صادرات بخش میوه و سبزیجات تازه ترکیه به روسیه به مبلغ 173 میلیون و 401 هزار دلار و بخش زیتون و روغن زیتون ترکیه نیز به اسپانیا به مبلغ 67 میلیون و 417 هزار دلار بوده است.

همچنین حجم صادرات بخش گیاهان زینتی و فرآورده‌های آن به هلند نیز طی این دوره 8 میلیون و 182 هزار دلار ثبت شد.

اگرچه فعالیت‌های اقتصادی 11 استان زلزله‌زده در این دوره با رکود همراه بوده، اما حجم صادرات محصولات کشاورزی 3 استان زلزله‌زده افزایش یافت.خبرهای مرتبط