صنایع دفاعی ترکیه در معرض توجه جهانیان

صنایع دفاعی ترکیه توجه جهانیان را نیز به خود جلب کرده است

1941716
صنایع دفاعی ترکیه در معرض توجه جهانیان

Flugrevue، مجله بررسی هوانوردی و پرواز نشر آلمان، هواپیمای آموزشی و تهاجمی سبک HÜRJET را که توسط ترکیه ساخته شده است، معرفی کرد.

در این مجله به ویژگی‌های فنی HÜRJET اشاره و تاکید شد که صنعت هوافضای ترکیهTUSAS این پروژه را در سال 2017 با منابع خود آغاز کرده است.

در این مجله که اعلام شد اولین پرواز در 18 مارس به مناسبت "پیروزی چاناک کاله در 18 مارس 1915" انجام می‌شود، آمده است که HÜRJET می تواند به آلمان صادر شود.خبرهای مرتبط