دیدار وزیران دفاع ترکیه و اندونزی در آنکارا

طرفین پس از اتمام دیدارها «طرح اجرای همکاری نظامی» را امضا کردند

1941774
دیدار وزیران دفاع ترکیه و اندونزی در آنکارا

خلوصی آکار و پروبوا سوبیانتو، وزیران دفاع ترکیه و اندونزی در آنکارا دیدارهای دوجانبه و بین هیئت‌ها انجام دادند.

طرفین پس از این دیدارها «طرح اجرای همکاری نظامی» را امضا کردند.

آکار در دیدار سوبیانتو با اشاره به لزوم افزایش پتانسیل همکاری میان دو کشور در زمینه‌های آموزش و رزمایش نظامی و صنایع دفاعی گفت: معتقدیم طرح اجرای همکاری نظامی که امروز امضا کردیم، به صلح، امنیت و ثبات منطقه و جهان به‌طور قابل توجهی کمک خواهد کرد.

سوبیانتو نیز ضمن ابراز خوشحالی از همکاری نزدیک و شراکت راه‌بردی میان دو کشور اظهار داشت: گسترش همکاری ما به صلح و ثبات جهان کمک بسیار بزرگی خواهد کرد. در این راستا، طرح اجرای همکاری نظامی در اسرع‌وقت با اقدامات ملموس اجرا خواهد شد.خبرهای مرتبط