وزیر دفاع ملی ترکیه از مناطق مرزی با سوریه بازدید کرد

وزیر دفاع و فرماندهان ارتش ترکیه از خط مرزی کشور با سوریه بازدید کردند

1923352
وزیر دفاع ملی ترکیه از مناطق مرزی با سوریه بازدید کرد
akar ve komutanlar hatay1.jpg
akar ve komutanlar hatay.jpg

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی و فرماندهان ارتش ترکیه از خط مرزی کشور با سوریه در استان حتای بازدید کردند.

ارتشبد یاشار گولر رئیس ستاد کل ارتش، ارتشبد موسی آو‌سور فرمانده نیروی زمینی، دریاسالار ارجمند تاتلی‌اوغلو فرمانده نیروی دریایی و ارتشبد آتیلا گولان فرمانده نیروی هوایی ارتش نیز وزیر دفاع ترکیه را در این بازدید همراهی می‌کنند.

بازدید وزیر دفاع و فرماندهان عالی رتبه ارتش ترکیه از خط مرزی کشور با سوریه ادامه خواهد داشت.خبرهای مرتبط