کشتی حفاری عبدالحمیدخان حفاری در مدیترانه را آغاز کرد

عبدالحمیدخان چهارمین کشتی حفاری ترکیه پس از فاتح، قانونی و یاووز است

1914882
کشتی حفاری عبدالحمیدخان حفاری در مدیترانه را آغاز کرد

کشتی حفاری عبدالحمیدخان حفاری در چاه تاش‌اوجو-1 در دریای مدیترانه را آغاز کرد.

در پستی توییتری از شرکت نفت ترکیه، گفته شد: "کشتی حفاری عبدالحمیدخان حفاری در چاه تاش‌اوجو-1 در دریای مدیترانه را آغاز کرده است. ما با هدف انرژی مستقل و ترکیه قوی به کار خود ادامه می دهیم."

عبدالحمیدخان چهارمین کشتی حفاری ترکیه پس از فاتح، قانونی و یاووز است.

این کشتی که دارای فناوری نسل هفتم است، دارای طول 238 متر و عرض 42 متر است. این کشتی که دارای سیستم موقعیت یابی فعال با برج دوتایی و 200 خدمه است، با توانایی حفاری تا 12200 متر متمایز است.خبرهای مرتبط