فاروق کایماکچی: مرزهای اتحادیه اروپا و ناتو مرزهای جنوبی ترکیه است

پروژه حمایت از ظرفیت نهادی مرکز هماهنگی ملی و تحلیل ریسک مشترک در آنکارا که برای همکاری و تبادل اطلاعات بین نهادها در حوزه مدیریت مرزها، بانک داده فراهم می‌کند، طی نشستی افتتاح شد

1912918
فاروق کایماکچی: مرزهای اتحادیه اروپا و ناتو مرزهای جنوبی ترکیه است

فاروق کایماکچی معاون وزیر خارجه ترکیه و رئیس امور اتحادیه اروپا اغلام کرد، ممکن است امروز مرزهای اتحادیه اروپا دریای اژه باشد، اما مرزهای اتحادیه اروپا و ناتو مرزهای جنوبی ترکیه است.

پروژه حمایت از ظرفیت نهادی مرکز هماهنگی ملی و تحلیل ریسک مشترک در آنکارا که برای همکاری و تبادل اطلاعات بین نهادها در حوزه مدیریت مرزها، بانک داده فراهم می‌کند، طی نشستی افتتاح شد. 

کایماکچی در سخنرانی افتتاحی نشست با اشاره برینکه، این پروژه با حمایت‌های دریافتی از صندوق‌های کمک مالی پیش از مشارکت در اتحادیه اروپا اجرا شده است‌، اظهار داشت، پروژه مذکور نه تنها سرمایه‌گذاری در مرزهای جنوبی و جنوب شرقی ترکیه، بلکه سرمایه‌گذاری در مرزهای اروپا و ناتو است. مرزهای اتحادیه اروپا ممکن است برای امروز دریای اژه باشد، اما مرزهای اتحادیه اروپا و ناتو مرزهای جنوبی ترکیه هستند.

کایماکچی ابراز داشت،  این پروژه به گشایش سرفصل 24 در مسیر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا کمک می‌کند، تاکید کرد، این ابزاری است که معیارهای مهمی در زمینه آزادسازی ویزا برای شهروندان ترکیه را برآورده می‌کند.

نیکولاس مایر لاندروت، رئیس هیئت اتحادیه اروپا در ترکیه نیز به اهمیت امنیت مرزی اتحادیه اشاره کرده و اظهار داشت، امسال 220 میلیون یورو برای تقویت مرزهای شرقی ترکیه در نظر گرفته خواهد شد. 

مایکل اسپیندلگر، مدیر کل مرکز بین‌المللی توسعه سیاست مهاجرت نیز گفت، موقعیت جغرافیایی ترکیه، ترکیه را در مرکز اروپا، خاورمیانه و آسیای مرکزی قرار می‌دهد، بنابراین دولت و همسایگان آن باید برای هر گونه سختی آماده باشند. خبرهای مرتبط