سفر رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه به اتریش

مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه و هیئت پارلمانی همراهش برای برگزاری دیدارهای رسمی به وین، پایتخت اتریش سفر کردند

1911989
سفر رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه به اتریش

مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه و هیئت پارلمانی همراهش برای برگزاری دیدارهای رسمی به وین، پایتخت اتریش سفر کردند.

شنتوپ و هیئت پارلمانی همراه در فرودگاه بین المللی شوخات، مورد استقبال اوزان جیحون سفیر ترکیه در وین، لونت اِلر نماینده دائم ترکیه در دفتر وین سازمان ملل متحد، هاتون دمیرار نماینده دائم ترکیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا و اِوا روسک مدیر پروتکل پارلمان اتریش قرار گرفتند.

شنتوپ در سفر دو روزه خود به وین با الکساندر ون‌دربلن رئیس جمهور اتریش، کارل نهمر نخست وزیر و ولفگانگ سوباتکا رئیس مجلس ملی دیدار خواهد کرد.

شنتوپ همچنین از مرکز فرهنگی یونس امره بازدید و با نمایندگان جامعه ترکیه دیدار خواهد کرد.

همچنین رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه، نمایشگاه «ساختمان مجلس ملی کبیر ترکیه، اثر به یاد ماندنی کلمنس هولزمایستر در قلب ترکیه» را در سفارت ترکیه در وین افتتاح خواهد کرد.خبرهای مرتبط