عملیات‌های فرامرزی سازمان اطلاعات ترکیه ادامه دارد

سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه در نتیجه عملیاتی علیه اردوگاه گروه تروریستی پ.ک.ک در شهر مخمور واقع در شمال عراق، دو تن از عناصر تروریستی پ.ک.ک را دستگیر و به ترکیه منتقل کرد

1879752
عملیات‌های فرامرزی سازمان اطلاعات ترکیه ادامه دارد

سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه «میت» در نتیجه عملیاتی علیه اردوگاه گروه تروریستی پ.ک.ک در شهر مخمور واقع در شمال عراق، خطیب جونی با اسم رمزی «شاهان/جهان» و احمد سلیمان با اسم رمزی «تکوشین قامشلی/جوان» دو تن از عناصر تروریستی پ.ک.ک را دستگیر و به ترکیه منتقل کرد.

خطیب گونی با هدف الحاق به پ.ک.ک/ک.ج.ک در سپتامبر 2019 از راه غیرقانونی از استان وان به ایران عبور کرده و سپس به عراق رفته است. گونی در اردوگاه مخمور آموزش مسلحانه و ایدئولوژیک دیده و به‌عنوان به‌اصطلاح فرمانده زیر نظر این گروه فعالیت‌های تروریستی داشت.

همچنین احمد سلیمان تبعه سوریه است و در سال 2015 به پ.ک.ک/ک.ج.ک-پ.ی.د/ی.پ.گ-ی.پ.ژ پیوست. در سال 2017 از سوریه به عراق رفته و در شمال عراق آموزش تروریستی دیده و در منطقه آراشین-باسیان فعالیت داشت. سلیمان در سال 2018 نیز به اردوگاه مخمور رفت.خبرهای مرتبط