پنج تروریست پ‌ک‌ک/ی‌پ‌گ در شمال سوریه از پای درآمدند

وزارت دفاع ملی ترکیه: پنج تروریست پ‌ک‌ک/ی‌پ‌گ  که در منطقه چشمه صلح تیراندازی ایذایی کرده و در تدارک حمله بودند، توسط نیروهای پشتیبانی از پای درآمدند

1867473
پنج تروریست پ‌ک‌ک/ی‌پ‌گ در شمال سوریه از پای درآمدند

پنج تروریست از اعضای سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک/ی‌پ‌گ در شمال سوریه از پای درآمدند.

در بیانیه وزارت دفاع ملی ترکیه گفته شد، پنج تروریست پ‌ک‌ک/ی‌پ‌گ  که در منطقه چشمه صلح تیراندازی ایذایی کرده و در تدارک حمله بودند، توسط نیروهای پشتیبانی از پای درآمدند.

در ادامه بیانیه آمده است، به نابود کردن تروریست‌ها در جایی که شناسایی می‌شوند، ادامه خواهیم داد.خبرهای مرتبط