آتش‌سوزی در بیمارستان بالیکلی روم

آتش‌سوزی دیروز در بیمارستان بالیکلی روم خسارت زیادی به این بنای تاریخی وارد کرده است

1864244
آتش‌سوزی در بیمارستان بالیکلی روم

آتش‌سوزی دیروز در بیمارستان بالیکلی روم خسارت زیادی به این بنای تاریخی وارد کرده است.خبرهای مرتبط