آتماجا برای اولین بار با سامانه موشکی هدایت شونده متحرک آزمایش شد

موشک هدایت شونده ملی آتماجا، برای اولین بار با سامانه موشکی هدایت شونده متحرک آزمایش شد

1851119
آتماجا برای اولین بار با سامانه موشکی هدایت شونده متحرک آزمایش شد

در پستی که در شبکه های اجتماعی وزارت دفاع ملی به اشتراک گذاشته شده، آمده است که پرتابه هدایت شونده ملی آتماجا برای اولین بار با سامانه موشکی هدایت شونده متحرک از خشکی به سمت هدف در دریا شلیک شد.

در پستی که این شلیک موفقیت آمیز در دریای سیاه را اعلام نمود، تصویر این شلیک نیز جای داده شد.

اسماعیل دمیر، رئیس ریاست صنایع دفاعی گفت: "موشک آتماجا از زمین آزمایش شد. تبریک به روکتسان، تبریک به همه دست اندرکاران. آرزوی موفقیت برای نیروهای مسلح ما."خبرهای مرتبط